Selskapsrett

Selskapsretten har en sentral rolle ved alle former for virksomhetsutøvelse. De …

Generasjonskifte

Et generasjonsskifte kan involvere store verdier. Å vente til etter sin bortgang setter …

Skatterett

Rettslige disposisjoner har en skattemessig side. Forståelse av de skattemessige …

Omorganisering

Riktig selskapsstruktur og organisering av konsern er viktig i mange sammenhenger. * …

Kompetanse